Søk om medlemskap

Stor organisasjon

OMML har mer enn 60 medlemsbedrifter. De har forskjellige motiver for å være medlemmer, men alle blir med i et faglig- og sosialt fellesskap hvor også de uformelle kommunikasjonslinjene gir faglig oppdatering og samhold.

Våre medlemmer driver sitt eget opplæringskontor. Det gir seriøs og skikkelig oppfølging av dine lærlinger.

Medlemsmøter

På våre medlemsmøter tar vi opp viktige temaer om det å drive firma - generelt og i vårt fag spesielt. Møtene avsluttes gjerne med sosialt samvær.

Tilknytning til MLF

Med vår tilknytning til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening og NHO har vi mulighet til å delta i prosesser, som er viktige for å skape de beste rammevilkår for bedrifter generelt og selvfølgelig spesielt i vårt fag.

Vedtekter

I våre vedtekter heter det blant annet følgende om vilkår for medlemsskap:

"Som medlem av OMML kan opptas norsk foretak som driver virksomhet innen maler- eller byggtapetserbransjen. Foretaket skal ha en maler- eller byggtapetsermester med norsk mesterbrev i ledende stilling som styreleder/daglig leder/faglig leder.

Også utenlandsk foretak som allerede er medlem i en nasjonal organisasjon som er tilsluttet Den Europeiske Malermesterorganisasjonen (UNIEP) – eller som er datterselskap av slikt foretak – kan opptas som medlem. Forutsetningen er at foretaket har en avdeling med forretningsadresse i Oslo eller omegn med en maler- eller byggtapetsermester med norsk mesterbrev som daglig leder. Eller i ledende stilling som styreleder/faglig leder. Medlemmet svarer personlig for alle avgifter knyttet til det utenlandske foretaket.
For å kunne opptas som medlem, skal foretaket kunne dokumentere ved skatteattest at det ikke står til rest med skatter og avgifter til det offentlige. Foretaket skal videre kunne dokumentere at det har et fungerende internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljølovgivningen og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter ."

Hvordan søke?

1. Les gjennom laugets lover i sin helhet her.

2. Fyll inn søknadsskjema om medlemskap her 

3. Fyll inn skjema for personopplysninger her.
1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.