Kontakt oss

Kontakt oss


Postboks 5492 Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: +47 22 65 68 68

Laug:oslomalermesterlaug@omml.no
Opplæringskontoret: oppl@moko.no

Styret i Oslo Malermesterlaug

Oldermann: 

Jens Erik Solberg, 
tlf. 916 93 085

Viseoldermann:
Robert Malmberg,
tlf. 900 29 666

Styremedlemmer:
Lars Gabrielsen,
tlf. 905 93 115 

Kyrre A. Sunde,
tlf. 926 53 062
Varamedlemmer:

Varamedlemmer:
Eirik Bjørnstad, 
tlf. 907 84 751

Bo Lunde, 
tlf. 482 34 107  

Styret i opplæringskontoret

Styreformann: 

Robert Malmberg
tlf. 900 29 666.

Styremedlem: 
Lars Gabrielsen, 

tlf 905 93 115

Varamedlem:
Tina Juuhl-Sivertsen, 
tlf. 980 01 560

Ansatte i laug og opplæringskontor

Hilde Svaler
Telefon direkte.: +47 22 65 68 68
E-post: hilde.svaler@omml.no

Birger Knutsen
Telefon direkte: +47 913 24 965
E-post: birger.knutsen@moko.no

1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.